lunes, 17 de marzo de 2014

Com es fa una valenciana
Com es fa una valenciana

De ahon el sol deix el rubí
i mes amb calor s´aferra
arranca un grapat de terra
de secá, d´horta o jardí,

Tria-la morena i fina,
que alli hi ha bon caudal,
afig per a que tinga sal
ones de la mar llatina.

Quant tot açó estiga fet,
mescla-ho amb uns grapats
de la remor dels “porrats”
amb la gracia de les falles.

Per a sang, el tro d´un cohét,
i la fortor d´una traca,
i el candor d´una barraca,
i l´aire del nostre Castell.

Pren-li al sol un raig de llum,
que fa roses i clavells,
per a donar-li perfúms,
i el colorit dels angels.
Fes de murta una enrramà,
cavaltega de gesmil,
les gotes de la rosà,
en la que brillen a milers.

Cull les freses dún draguar
per als llavis i orelletes,
coloca-li per a dentetes
la blanca flor de l´azahar.

Arranca els trins i el arrulls,
que tenen els pardalets,
pren del cel lucerets
i posa-lils en els ulls.

Fes aço sense bambolla,
si acas la vols vore viure,
que la moldetge un Benlliure
i que l´encarne un Sorolla.

Trau com la mel del rosér,
eséncia de poesia.
Afix-li la melodia
de Serrano i de Giner.

Pose entre esta rebolicà.
Tots el “furs” de nostra historia,
mescalu amb un tros de glória
i ja esta feta la xica valenciana”

No hay comentarios:

Publicar un comentario